Trà Vinh: Phát hiện bãi chôn lấp chất thải quy mô lớn 15.000 tấn

09-09-2022
17:33
Lực lượng chức năng xác định khoảng 15.000 tấn chất thải không xử lý được...
16:59
tienphong.vn  • 
Liên quan đến Công ty TNHH MTV Môi trường Trà Vinh (đơn vị bị phát hiện chôn lấp...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google