Trận động đất có độ lớn 7,5 làm rung chuyển Quần đảo Tonga

11-05-2023
06:26
baotintuc.vn  • 
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo một trận động đất ban đầu được...
06:08
baotintuc.vn  • 
Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) thông báo một trận động đất...
05:49
Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), chấn tiêu của trận động...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google