Trấn Thành đã biết tiết chế sau những lần bị chỉ trích vì khóc trên sóng truyền hình

1 chủ đề liên quan

29-05-2023
10:42
Trấn Thành đã học được cách tự kiểm soát cảm xúc của mình sau những lần bị...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google