Trấn Thành phát ngôn sai, phía chương trình "Người ấy là ai?" nói gì?

1 chủ đề liên quan

24-05-2023
10:21
Sau khi Trấn Thành đưa thông tin mở mạch máu để tiêm hormone nam vào cơ thể gây tranh...
10:15
kienthuc.net.vn  • 
Việc Trấn Thành và ê-kíp Người ấy là ai đưa thông tin mở mạch máu để tiêm hormone...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google