Trưng bày tài liệu lưu trữ “Hà Nội, ký ức 12 ngày đêm - Điện Biên Phủ trên không”

05-12-2022
15:39
Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Hà Nội-Ký ức 12 ngày đêm Điện Biên...
15:20
tienphong.vn  • 
Hướng tới kỷ niệm 50 năm trận chiến lịch sử “Điện Biên Phủ trên không”,...
15:18
Trận chiến 12 ngày đêm bảo vệ bầu trời Hà Nội đã lùi xa vào quá khứ nhưng ý...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google