Tượng vua An Dương Vương: Bảo vật Quốc gia có nhiều đặc điểm hiếm gặp

31-01-2023
15:47
Pho tượng Thánh tổ Hoàng đế An Dương tại Di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa có...
15:14
baolongan.vn  • 
Pho tượng An Dương Vương tại Khu di tích Cổ Loa là pho tượng cổ bằng đồng duy...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google