Tuyển dụng đặc cách cô giáo không tay

09-06-2023
18:39
Khi sinh ra, Lê Thị Thắm (25 tuổi) bị khuyết tật nhưng cô gái này đã vượt qua khó...
17:45
SKĐS – Cả hội trường như lặng đi khi nghe bài tham luận của chị Lê Thị Thắm...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google