Ứng phó bão Noru: Những kinh nghiệm phòng tránh bão trên biển 

2 chủ đề liên quan

25-09-2022
21:49
baolongan.vn  • 
Để chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão gây ra,...
21:31
Sau khi vào Biển Đông bão số 4 có thể vẫn duy trì sức gió rất mạnh cấp 13-14,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google