Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2

24-11-2022
19:00
vtc.vn  • 
Tại phiên họp thứ 17 (ngày 28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bước...
18:46
baotintuc.vn  • 
Ngày 28/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kỳ họp bất thường lần...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google