VĐV điền kinh người Timor Leste chia sẻ về tình yêu dành cho Việt Nam

18-05-2022
13:59
www.yan.vn  • 
VĐV điền kinh người Timor Leste cùng các khán giả Việt Nam đã thể hiện tinh thần...
13:55
Người lập nên mốc son cho thể thao Timor Leste là vận động viên điền kinh Felisberto...
11:40
www.yan.vn  • 
Từ đất nước Timor Leste xa xôi đến Việt Nam tham dự SEA Games 31, Felisberto đã nhận...
11:15
vtc.vn  • 
Vận động viên người Timor Leste Felisberto De Deus mượn cờ Việt Nam để ăn mừng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google