Vi phạm quy định về quyền, nghĩa vụ với người cao tuổi bị phạt đến 40 triệu đồng

15-01-2022
11:10
baobinhduong.vn  • 
Chính phủ ban hành Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh...
11:06
baobinhduong.vn  • 
Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google