Việt Nam thành công trong kết nối di sản vật thể - phi vật thể

25-01-2023
14:06
Trưởng đại diện UNESCO đề nghị Việt Nam phát triển các sản phẩm du lịch sáng...
14:02
thoidai.com.vn  • 
Trưởng đại diện UNESCO Christian Manhart đề nghị Việt Nam phát triển các sản phẩm...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google