Xây dựng, cải tạo 207 trụ sở công an cấp xã cần hơn 872,3 tỷ đồng

24-06-2022
08:39
baohaiduong.vn  • 
UBND tỉnh Hải Dương đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng...
08:38
baohaiduong.vn  • 
Tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII, UBND tỉnh đề nghị quyết định...
08:34
baohaiduong.vn  • 
Đó là nội dung được nêu trong tờ trình đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ vốn...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google