Xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung: Xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư

07-07-2022
22:55
Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 6 điểm được quy hoạch xây dựng các khu giết mổ gia...
22:55
Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 6 điểm được quy hoạch xây dựng các khu giết mổ gia...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google