Xếp hạng tín nhiệm quốc gia: Triển vọng giúp Việt Nam có vị thế tốt

2 tin mới

15-01-2022
15:51
Việc nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức đầu tư sẽ mang đến nhiều lợi ích như...
15:09
Theo Giám đốc Quốc gia của BNP Paribas Việt Nam, việc nuôi dưỡng các cơ hội tăng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google