Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh bất động sản có dấu hiệu trốn thuế

14-01-2022
21:03
(HNMO) - Đề nghị trên được Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu tại Công...
20:33
vneconomy.vn  • 
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng vào cuộc để chống thất thu...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google