Xử lý sau thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

28-03-2023
19:37
kienthuc.net.vn  • 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc...
19:34
tienphong.vn  • 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc...
19:15
baotintuc.vn  • 
Ngày 28/3, Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 101/TB-VPCP về việc xử lý sau...
19:14
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ tiến hành kiểm tra ngay việc...
18:49
vtc.vn  • 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra ngay việc thực hiện...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google