Xuất khẩu gạo Việt Nam có khả năng vượt kế hoạch

23-09-2022
07:57
Theo kế hoạch năm 2022, Việt Nam xuất khẩu gạo đạt khoảng 6,3 đến 6,5 triệu tấn,...
07:51
Hiện nhiều khách hàng từ châu Phi, Nga quay sang đặt hàng mua gạo trắng của Việt...
07:38
Người Phát ngôn nhấn mạnh, Việt Nam luôn tôn trọng quy luật thị trường, tuân thủ...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google