Yên Bái phấn đấu trồng 5.000 ha cây dược liệu phát triển ổn định vào năm 2025

19-11-2023
07:26
SKĐS - Huyện Văn Chấn là địa phương có diện tích cây dược liệu lớn với tổng...
07:08
SKĐS - Những năm qua, nước ta đã hình thành nhiều vùng, nhiều địa phương phát triển...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google