Yêu cầu Netflix gỡ Little Women khỏi kho ứng dụng tại Việt Nam vì xuyên tạc lịch sử

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google