24/07/2021, 11:02 Thêm vào topic
feature-top

🟢 HÀ NỘI: - Hướng dẫn về loại hình vận chuyển được cấp thẻ nhận diện phương tiện - Xây dựng 'luồng xanh' cho hàng hóa ngay trong nội đô

--- Chi tiết xin xem thêm tại từng ảnh.

Nguồn: Fbpg-thongtinchinhphu

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google