21/07/2021, 15:11 Thêm vào topic
feature-top

⚠️⚠️⚠️ [ Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho khoảng 1,58 triệu người dân của thành phố ] 🔥🔥🔥

📌Ngày 19/7, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Kế hoạch triển khai từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022.

👉 Đối tượng tiêm theo kế hoạch là toàn bộ người dân trong độ tuổi có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế. Đối tượng tiêm chủng thuộc các cơ sở, tố chức, doanh nghiệp nêu trên bao gồm cả nhà nước và tư nhân.

🏷 Tổng số đối tượng trên địa bàn thành phố khoảng 1,58 triệu người trưởng thành trên 18 tuổi.

👇👇👇

Nguồn: Fbpg-Page.HaiPhong

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google