feature-top

Qua khám sàng lọc, Ban Tổ chức đã thu được 92 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cung cấp nguồn máu sạch, an toàn cho người bệnh trong điều kiện nguồn dự trữ máu của các bệnh viện trên địa bàn đang khan hiếm.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trong những năm qua, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia hiến máu nhân đạo. Qua đó, phát huy truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng.

Nguồn: Baothainguyen

Video nổi bật

Google