24/05/2021, 08:19 Thêm vào topic
feature-top
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào địa bàn tỉnh tại chốt Km18 đường Tuyên Quang - Hà Nội.

Bao gồm cả chồng và con BN 4191 và 22 F1 có kết quả âm tính lần 3 và đã hết thời gian 21 ngày cách ly tại cơ sở cách ly tập trung được trở về địa phương theo dõi tiếp 7 ngày tại nhà; 5.124 F2; 1.344 F3 đã được cách ly theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

Trong ngày 23-5, có 664 người từ các tỉnh trở về địa phương, trong đó có 592 người về từ các tỉnh có công bố ca bệnh.

Nguồn: Baotuyenquang

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google