06/11/2021, 10:18 Thêm vào topic
feature-top

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian qua và giới thiệu tóm tắt Kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế của thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cho biết: Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, nhưng 9 tháng năm 2021, thành phố duy trì tăng trưởng GRDP đạt 1,28%. Sang tháng 10, một số hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, tuy nhiên lũy kế 10 tháng vẫn giảm sâu hoặc tăng thấp so với kế hoạch.

Trong 10 tháng năm 2021, có 19.848 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 275.152 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư trong nước đạt 17,16 nghìn tỷ đồng, vốn đầu tư nước ngoài 1,21 tỷ USD. Thu ngân sách 10 tháng đạt 215 nghìn tỷ đồng, đạt 91,5% dự toán Trung ương giao và 85,7% dự toán của thành phố, tăng 7,6% so với cùng kỳ, đảm bảo cân đối cho chi ngân sách, nhất là chi đầu tư phát triển, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ ổn định an sinh xã hội.

Song song với công tác phòng, chống dịch, các nhiệm vụ đảm bảo cho phát triển sản xuất, kinh doanh, các sinh hoạt của người dân, hoạt động của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được thành phố đặc biệt quan tâm.

Về gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ, thành phố đã hỗ trợ cho 1,82 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn với kinh phí trên 1.000 tỷ đồng; chi trả cho 1,09 triệu người lao động đang tham gia bảo hiểm với tổng số tiền 2.684 tỷ đồng. Bên cạnh đó, triển khai chính sách đặc thù, đã thực hiện hỗ trợ cho 289 nghìn đối tượng với kinh phí 299 tỷ đồng. Các tổ chức chính trị, xã hội và các nhà hảo tâm đã cùng chung sức hỗ trợ cho 1,07 triệu lượt người, hộ gia đình khó khăn với số tiền 317 tỷ đồng.

Cùng với đó, đã giải ngân và cho 9.886 người lao động vay vốn để phục hồi sản xuất thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội với số tiền 476 tỷ đồng. Việc rà soát, miễn, giảm, giãn, hoãn nộp thuế được khẩn trương thực hiện với số tiền hơn 22,6 nghìn tỷ đồng cho 38.000 doanh nghiệp, người nộp thuế; trong đó 21,9 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, đi đôi với triển khai kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ngay từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, thành phố đã chủ động nắm bắt các vướng mắc của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu “lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”,“cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, “cải cách hành chính”, “đồng hành cùng doanh nghiệp” và “phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế Thủ đô”.

Ngày 1-11, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 năm 2022 và 2023.

Kế hoạch đề ra 3 mục tiêu chính là: Hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc và điểm nghẽn nhằm phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo đảm ổn định kinh tế, cân đối ngân sách, củng cố nguồn thu cho ngân sách thành phố, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trở lại trạng thái hoạt động bình thường mới trong thời gian ngắn nhất; thúc đẩy các ngành, lĩnh vực còn dư địa phát triển; đẩy nhanh khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thiết lập nền tảng phát triển bền vững.

Kế hoạch cũng đã đề ra 5 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, kiểm soát dịch Covid-19, nâng cao năng lực của hệ thống y tế.

Thứ hai, duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm cân đối ngân sách.

Thứ ba, phục hồi và phát triển ngành, lĩnh vực; xây dựng tiêu chí thích ứng an toàn với dịch Covid-19 và kế hoạch phục hồi, phát triển.

Thứ tư, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thành lập một số tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đầu tư công.

Thứ năm, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh trong các ngành, lĩnh vực. Trong đó, thực hiện nhanh nhất, đầy đủ nhất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo các quy định của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện các cơ chế, chính sách của thành phố. Đó là thúc đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, trong đó, tập trung hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh thông qua phát triển các khu, cụm công nghiệp; hỗ trợ công nghệ, cơ sở kỹ thuật; hỗ trợ mở rộng thị trường, phát triển nguồn nhân lực, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hỗ trợ gia nhập thị trường.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai các cơ chế, chính sách tại Kế hoạch, bảo đảm thực chất, hiệu quả như: Kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025; Hỗ trợ vốn cho hoạt động sản xuất thông qua các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp...

Nguồn: Hanoimoi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google