10/11/2021, 21:06 Thêm vào topic
feature-top

[ GÓC KỶ NIỆM 😍 ] Ai còn nhớ dốc kỷ niệm này không. Đạp xe lên dốc tụt cả huyết áp 🤣 Có ai đi ở giữa, thụt bánh xe vào đường tàu không 😆

Nguồn: Fbpg-Page.HaiPhong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google