26/05/2021, 09:51 Thêm vào topic
feature-top

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong khu cách ly.

Vừa qua, Tổ kiểm tra giám sát đã thực hiện kiểm tra tại một số khu cách ly trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kết quả cho thấy, về cơ bản các khu cách ly tập trung đã được triển khai theo quy định, đã tiếp nhận các đối tượng cách ly, bố trí lực lượng đảm bảo vận hành.

Tuy nhiên, tại một số khu cách ly vẫn còn tồn tại một số vấn đề chưa được khắc phục theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh như: thiếu tài liệu truyền thông, đặc biệt là thông điệp “5K”; một số khu cách ly thiếu biển cảnh báo, thiếu nhiệt kế, chưa đầy đủ nhân lực, chưa bố trí phòng đệm, …. Ngoài ra, một số huyện như: Yên Dũng, Lạng Giang, TP Bắc Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Sơn Động, Hiệp Hòa, Việt Yên chưa thành lập tổ Kiểm tra, chưa nộp báo cáo.

Để đảm bảo vận hành khu cách ly theo quy định của Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khu vực cách ly tập trung, đảm bảo đúng các quy định theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế (phòng đệm, phòng cách ly tạm thời khi phát hiện người cách ly có dấu hiệu ho, sốt, khó thở,…).

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố rà soát, bổ sung nhiệt kế, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (nhiều kích cỡ); phương tiện chăm sóc, theo dõi sức khỏe người cách ly; bổ sung nhân lực y tế cho khu vực cách ly y tế tập trung.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các Tổ kiểm tra, giám sát đi kiểm tra đánh giá khu vực cách ly tập trung, kiểm tra doanh nghiệp cần tổng hợp những hạn chế, khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện bổ sung tài liệu truyền thông tại các khu cách ly tập trung, khu công nghiệp, các doanh nghiệp.

Đối với các khu cách ly trên địa bàn các huyện, thành phố: Yêu cầu UBND huyện, thành phố đảm bảo đủ nhà vệ sinh tạm thời cho các khu vực cách ly tập trung; trước mắt bộ phận chỉ huy khu vực cách ly phải có phương án điều phối cho từng phòng cách ly ra khu vực nhà vệ sinh để tránh tập trung đông người, tránh lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, chủ tịch tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thành phố: Yên Dũng, Lạng Giang, thành phố Bắc Giang, Tân Yên, Lục Ngạn, Sơn Động, Hiệp Hòa, Việt Yên thành lập ngay các Tổ kiểm tra giám sát và thực hiện kiểm tra các khu cách ly và gửi báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo.

Tại Bắc Giang, tính đến 17h30 ngày 24/5 có 14.121 người đang cách (tổng số khu cách ly trên địa bàn tỉnh là 141 khu, do lực lượng quân sự quản lý).

Toàn tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 152 thôn, tổ dân phố (tăng 9 thôn, tổ dân phố); giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn (tăng 3 xã, phường, thị trấn), 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 4 huyện; giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang.

Bắc Giang đã bố trí 11 khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính, công suất 2.510 giường và tiếp tục khẩn trương triển khai đơn vị hồi sức tích cực chăm sóc bệnh nhân nặng (ICU), đã bố trí đủ số giường bệnh, 16 máy theo dõi chức năng sống; 6 máy thở tần suất cao; lắp đặt hệ thống oxy trung tâm, hoàn thiện lắp đặt hệ thống camera... đi vào hoạt động trong ngày 24/5/2021.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Nguồn: Baophapluat

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google