17/07/2021, 20:19 Thêm vào topic
feature-top

BẦU CHỦ TỊCH NƯỚC, THỦ TƯỚNG VÀO 26/7 ---5*34--- Trong ngày 26/7, Quốc hội sẽ bầu 3 chức danh quan trọng là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án TAND Tối cao. Ba nhân sự được bầu thực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó.

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ nhất Quốc hội, phiên khai mạc diễn ra vào 20/7 và bế mạc vào 31/7. Trong phiên khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu sau khi Quốc hội nghe trình bày một số báo cáo.

Nội dung quan trọng nhất của kỳ họp này là bầu, phê chuẩn, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước.

Thủ tục bầu Chủ tịch Quốc hội được thực hiện ngay trong ngày đầu tiên của kỳ họp để thuận lợi cho việc điều hành Quốc hội những ngày sau đó.

Sau khi Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín vào chiều 20/7, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ trước đồng bào và cử tri cả nước. Sau đó, Quốc hội bầu phó chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ nhất ngay sau đó để chuẩn bị dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Các chức danh này được bầu trong ngày làm việc tiếp theo của Quốc hội.

Đến ngày 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án TAND Tối cao. Những nhân sự được bầu thực hiện nghi lễ tuyên thệ ngay sau đó.

Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ cũng được Quốc hội thảo luận trong ngày làm việc này.

Hai ngày sau, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn 50 chức danh, trong đó khối Chính phủ sẽ kiện toàn 4 vị trí phó thủ tướng (giảm một phó thủ tướng), nhân sự là các phó thủ tướng khoá XIV tái cử.

Về cơ cấu Chính phủ, sau khi xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và trên cơ sở cân nhắc tổng thể công tác cán bộ nhiệm kỳ qua, trước mắt Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn 27 chức danh, gồm Thủ tướng, 4 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Như vậy, Chính phủ khóa XV sẽ giảm 1 phó thủ tướng so với khóa trước. Nguồn: #Zing Ảnh: Trong ngày 26/7, Quốc hội sẽ bầu 3 chức danh quan trọng là Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chánh án TAND Tối cao.

Nguồn: Fbpg-nguoixudong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google