28/07/2021, 16:05 Thêm vào topic
feature-top

(THTG) Sau 09 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.

Đại biểu tham gia biểu quyết  thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 04 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ, giảm 1 thành viên so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Phạm Minh Chính và 04 Phó Thủ tướng gồm: ông Phạm Bình Minh, ông Lê Minh Khái, ông Vũ Đức Đam và ông Lê Văn Thành.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Quốc hội

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, ý thức sâu sắc trước những khó khăn, thách thức rất lớn do đại dịch Covid-19, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc để Quốc hội xem xét, thông qua và ban hành 30 Nghị quyết. Quốc hội cũng đã hoàn thành nhiệm vụ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, đồng thời quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025 tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Bênh cạnh đó, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XV cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém trong các ngành, lĩnh vực; phân tích, dự báo những thuận lợi cùng với những nguy cơ, thách thức nước ta phải đối mặt trong thời gian tới và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của Nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội.

Bài và ảnh: Minh Trí

Nguồn: Truyenhinhtiengiang

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google