feature-top

Ngày 20.11, Ban Cứu trợ Trung ương ban hành kế hoạch phân bổ kinh phí 45 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.Theo đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Cứu trợ Trung ương quyết định hỗ trợ 11 tỉnh, thành phố, trong đó phân bổ hỗ trợ tỉnh Bình Định 2 tỷ đồng.

Nguồn lực tập trung hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai. Đối tượng hỗ trợ gồm các hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, hư hỏng nặng do mưa lũ gây ra, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thành viên là người có công với cách mạng; hộ chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cụ thể, hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà bị sập, trôi, hư hỏng hoàn toàn; 10 triệu đồng/nhà bị hư hỏng nặng.       

MINH NGUYỄN

Nguồn: Baobinhdinh

Video nổi bật

Google