31/05/2021, 08:12 Thêm vào topic
feature-top

CẨM PHẢ: Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

#DDCICAMPHA; Ddci Cam Pha; DDCI CẨM PHẢ #MS4

Chiều ngày 29/5/2021, đoàn công tác của Thành phố do đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra một số trường học nơi có các hội đồng thi của thành phố. Kiểm tra tại trường THPT Mông Dương, THPT Cửa Ông và THPT Lê Hồng Phong cho thấy, các trường đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản, phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống và cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi theo đúng chỉ đạo của tỉnh, thành phố.

Qua kiểm tra thực tế đồng chí Đinh Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ phương án, lực lượng, trang thiết bị, đảm bảo ANTT, ATGT, PCCC, điện, nước… phục vụ kỳ thi. Các trường nơi có hội đồng coi thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phòng chống dịch phục vụ kỳ thi như: nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, điểm khai báo y tế điện tử, rào chắn phân luồng thí sinh, phòng y tế, phòng cách ly. Rà soát lại toàn bộ các học sinh tham dự kỳ thi với quyết tâm cao nhất là không để học sinh nào không được tham dự kỳ thi./. Nguồn: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/tpcampha/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=18742

Nguồn: Fbpg-141861439703474

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google