28/07/2021, 09:32 Thêm vào topic
feature-top

CHÍNH PHỦ KHOÁ MỚI CÓ 27 THÀNH VIÊN, GIẢM 1 PHÓ THỦ TƯỚNG

Sáng 28/7, 479/479 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV gồm 27 người.

Như vậy, số lượng thành viên Chính phủ khóa XV vẫn như khóa XIV, nhưng khác ở chỗ giảm 1 Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực nội chính, và 1 Phó Thủ tướng khác không còn kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo cơ cấu mới, lãnh đạo Chính phủ khóa XV có Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng dự kiến phân công chỉ đạo các lĩnh vực: - Ngoại giao và hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy, tôn giáo, dân tộc - Kinh tế tổng hợp và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Kinh tế ngành - Khoa giáo - Văn xã

Ngoài ra có 18 bộ trưởng các bộ, ban ngành và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

(*) Theo: Z

Nguồn: Fbpg-vtcnow

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google