29/07/2021, 12:12 Thêm vào topic
feature-top

🇻🇳🇻🇳 Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS1

Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.

🌟 Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Huyện Ba Chẽ đang cảm thấy đầy hy vọng.🇻🇳🇻🇳 Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS1 Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ. 🌟 Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ./. Theo TTXVN/Vietnam+

🇻🇳🇻🇳 Cơ cấu tổ chức Chính phủ sau kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất QH khóa XV Huyện Ba Chẽ #HuyenBaChe #CongTTDTBaChe #DDCIBaChe #MS1

Chiều 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Chính phủ.

🌟 Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Nguồn: Fbpg-141861439703474

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google