26/05/2023, 18:03 Thêm vào topic
feature-top
Ngày 26/5, tại TP Hạ Long, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có 152 đại biểu đại diện cho hơn 5.200 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) trong tỉnh.

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, LĐLĐ tỉnh, CĐVC Việt Nam; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 8/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nổi bật trong đó là việc chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên được các cấp Công đoàn thông qua các chương trình như: “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, “Tết Sum vầy”, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, công tác từ thiện, nhân đạo; thực hiện chế độ, chính sách cho công nhân lao động.

Các đại biểu dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV.Vai trò của Công đoàn trong việc phối hợp xây dựng, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở được khẳng định rõ nét; những kiến nghị của công đoàn, CBCCVCLĐ được lãnh đạo cơ quan, đơn vị doanh nghiệp quan tâm, thực hiện đạt kết quả, góp phần chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên và NLĐ tham gia góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hệ thống chính trị vững mạnh. Các phong trào thi đua được phát động, triển khai rộng khắp đem lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào văn hóa thể thao nâng cao đời sống tinh thần được các cấp Công đoàn quan tâm tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên CBCCVCLĐ tham gia. Hoạt động "Tháng công nhân", “Ngày Hội VHTT công nhân, viên chức, lao động” hàng năm được tổ chức sôi động, thiết thực hướng về cơ sở, vì cơ sở và vì người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội và nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.Cùng với đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, CĐVC tỉnh cũng đã sửa đổi, xây dựng mới Quy chế, Quy định liên quan đến hoạt động của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn. Việc thực hiện Chủ đề hoạt động cho từng năm từ năm 2017 đến nay của Công đoàn gắn với Chủ đề công tác năm của tỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.Nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, CĐVC tỉnh đề ra khẩu hiệu hành động là: “Đổi mới - Sáng tạo; kỷ luật và đồng tâm; vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động”. Đồng thời đặt ra chỉ tiêu hàng năm, 100% cán bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác, được cập nhật phổ biến chính sách pháp luật mới có liên quan đến tổ chức công đoàn và CBCCVCLĐ; 90% CĐCS trở lên được xếp loại “Công đoàn cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% CBCCVCLĐ có nhu cầu được tư vấn pháp luật miễn phí; 100% CBCCVCLĐ trẻ được học các bài chính trị cơ bản; trên 80% CBCCVCLĐ được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật lao động và công đoàn...; thành lập ban nữ công quần chúng ở 100% CĐCS đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các cá nhân có thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực cho hoạt động, phong trào của tổ chức Công đoàn.CĐVC tỉnh cũng phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ bồi dưỡng, giới thiệu xét kết nạp vào Đảng cho 400 đoàn viên Công đoàn ưu tú, trong đó có ít nhất 30% là nữ.

Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân của Công đoàn Viên chức tỉnh có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2023.Sau hai phiên làm việc nghiêm túc, tập trung, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV.

Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chia tay các đồng chí Ủy viên BCH khóa IV không tham gia BCH khóa V.Tại Đại hội, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho các đồng chí đã có những đóng góp tích cực cho hoạt động, phong trào của tổ chức Công đoàn. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2023 cũng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương, khen thưởng.

Nguồn: Quangninhgov

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google