23/09/2022, 17:11 Thêm vào topic
feature-top

Ảnh minh họa.

Trong điều kiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đã giảm xuống mức sàn trong khung thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng đã điều chỉnh giảm từ 20% xuống 10%, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh giảm mức thuế (tiêu thụ đặc biệt) đối với xăng và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, như sau: Giảm tối đa 50% mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng (bao gồm cả xăng E5, E10) và giảm tối đa 50% mức thuế giá trị gia tăng đối với xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng các loại như sau: Xăng giảm từ mức 10% xuống 5%; xăng E5: Giảm từ mức 8% xuống 4%; xăng E10: Giảm từ mức 7% xuống 3,5% làm tròn xuống là 3%.

Giảm 50% mức thuế giá trị gia tăng (từ mức thuế suất 10% xuống 5%) đối với mặt hàng xăng các loại, nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn.

Theo Bộ Tài chính, với mức giá dầu thô dự kiến 100 USD/thùng, nếu tính bình quân một tháng, số giảm thu ngân sách Nhà nước của 2 sắc thuế này khoảng 2.031 tỷ đồng/tháng; trong đó giảm thu ngân sách Nhà nước do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khoảng 711 tỷ đồng/tháng, giảm thu ngân sách Nhà nước do giảm thuế giá trị gia tăng khoảng 1.320 tỷ đồng/tháng.

Nếu tính cả việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, tổng giảm thu ngân sách Nhà nước một tháng khoảng 6.224 tỷ đồng/tháng. Trong khi đó, tác động tăng thu ngân sách Nhà nước do giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm tăng khoảng 3.962 tỷ đồng/tháng. Khi đó, tổng thu ngân sách Nhà nước sẽ giảm khoảng 2.262 tỷ đồng/tháng.

Nếu thời gian thực hiện giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng trong vòng 6 tháng, tổng giảm thu ngân sách Nhà nước đối với 2 sắc thuế này là 12.186 tỷ đồng. Theo đó, tổng giảm thu ngân sách Nhà nước do thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu như đề xuất, giảm thuế bảo vệ môi trường là khoảng 45.642 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đưa ra đề xuất trên trong bối cảnh từ đầu năm 2022, giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm thế giới có xu hướng tăng cao dẫn đến giá cơ sở xăng dầu tại Việt Nam tăng cao, gây tác động đến nền kinh tế do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao.

Nguồn: Hanoimoi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google