30/10/2021, 08:47 Thêm vào topic
feature-top

Chủ đề của đối thoại là "Tăng cường quan hệ đối tác công tư: Động lực then chốt của phục hồi toàn diện và phát triển bền vững, bao trùm, đổi mới sáng tạo".

Tham dự đối thoại còn có Chủ tịch WEF Borge Brende, lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, hơn 50 lãnh đạo toàn cầu của các tập đoàn nước ngoài hàng đầu và lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Đối thoại chiến lược quốc gia lần đầu tiên giữa Việt Nam và WEF có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các nước, trong đó có Việt Nam, bắt đầu chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn với đại dịch Covid-19, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế trong giai đoạn "bình thường mới".

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Đối thoại chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF tại điểm cầu Hà NộiẢnh: TTXVN

Đối thoại nhằm truyền tải tới các tập đoàn toàn cầu tầm nhìn, khát vọng và mục tiêu của Việt Nam được đề ra tại Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Qua sự kiện này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng gửi thông điệp về chủ trương thích ứng với Covid-19; Việt Nam sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn, tăng cường sản xuất tại Việt Nam.

Đặc biệt, với chủ đề tăng cường quan hệ đối tác công tư, đối thoại nhằm huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, nhất là từ khu vực tư nhân, trong ứng phó với dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ và Thủ tướng đã xác định phương thức hợp tác đối tác công tư có vai trò hết sức quan trọng, dựa trên nguyên tắc hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro. Tinh thần là lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư xã hội.

Thực tiễn các địa phương những năm qua cho thấy nhiều mô hình hợp tác công tư thành công, phương thức hợp tác công - tư (PPP) có vai trò quan trọng để nhiều địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường.

Nguồn: Nguoilaodong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google