20/07/2021, 16:05 Thêm vào topic
feature-top

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam khóa XV có 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu và 4 đại biểu công tác tại địa phương.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chỉ diễn ra từ ngày 19 đến hết ngày 31.7 (làm việc cả ngày thứ Bảy), rút ngắn 5 ngày so với dự kiến ban đầu. Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác nhân dự cấp cao của Nhà nước; bên cạnh đó, Quốc hội còn nghe Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Nguồn: Quangnamgov

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google