29/07/2022, 16:19 Thêm vào topic
feature-top
(GLO)- Ngày 29-7, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ký Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định này gồm 3 chương, 11 điều, quy định phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, an toàn, trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Cụ thể: Về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ, chủ hộ gia đình có trách nhiệm bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, như: bố trí mặt bằng, công năng sử dụng; đường, lối ra thoát nạn; sắp xếp vật dụng, thiết bị; quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, trong nhà; lắp đặt, sử dụng hệ thống, thiết bị điện trong nhà; trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy.Về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh: chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm bảo đảm và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với phần diện tích nhà sử dụng để sản xuất, kinh doanh, đó là: Lập, quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Bố trí mặt bằng, công năng sử dụng. Đường, lối ra thoát nạn. Sắp xếp vật tư, hàng hóa, chất nguy hiểm về cháy, nổ và quản lý, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt trong nhà. Hệ thống, thiết bị điện trong nhà. Trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh có thể thực hiện các giải pháp khác về bố trí mặt bằng, công năng sử dụng, ngăn cháy lan, thoát nạn, trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an hướng dẫn chủ cơ sở kết hợp nhà ở để kinh doanh sử dụng thiết bị chữa cháy. Ảnh: Lê Ánh

Về trách nhiệm, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an, địa phương tổ chức; Phổ biến, nhắc nhở thành viên trong gia đình, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi quản lý thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy để kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, nguy cơ gây cháy, nổ trong phạm vi quản lý của mình. Phối hợp với cơ quan được phân công thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy để được hướng dẫn và tổ chức thực hiện các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy.Đối với thành viên hộ gia đình và người làm việc trong hộ kinh doanh, hộ gia đình có trách nhiệm chủ động tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy và chữa cháy; Biết sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy được trang bị. Tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng về phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an, địa phương tổ chức. Tham gia phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy tại địa phương. Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, sử dụng chất cháy. Phát hiện và ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh thực hiện Quy định này và quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy khác có liên quan. Thực hiện trách nhiệm quản lý, phân công người thực hiện nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy và duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy thuộc phạm vi quản lý.Các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình phối hợp với Công an tỉnh tham mưu, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Phổ biến, triển khai thực hiện Quy định này và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy định; UBND xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Quy định trong phạm vi địa bàn quản lý.Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện Quy định; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.LỆ HẰNG

 

Nguồn: Baogialai

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google