25/11/2021, 15:11 Thêm vào topic
feature-top

Tại kỳ điều hành này, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh mức trích lập và chi Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng một cách hợp lý để giá xăng dầu trong nước theo xu hướng diễn biến của giá xăng dầu thế giới và bảo đảm duy trì công cụ Quỹ bình ổn giá. Theo đó, liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít, dầu diesel ở mức 150 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít, các mặt hàng xăng dầu khác không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.917 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 23.902 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.382 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 17.197 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.477 đồng/kg.

Nguồn: Hanoimoi

Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google