10/11/2021, 15:11 Thêm vào topic
feature-top

Chiều nay (10/11), liên Bộ Tài chính - Công thương đã điều chỉnh tăng giảm đan xen giá bán các loại xăng, dầu so với mức giá hiện hành.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 559 đồng/lít; Xăng E5 RON 92 tăng 658 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 564 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 389 đồng/kg; Dầu diesel 0.05S và dầu hỏa giữ nguyên giá so với mức hiện hành.

Như vậy, từ 15h chiều nay (10/11), giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến được áp dụng như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 23.669 đồng/lít, xăng RON 95-III không cao hơn 24.996 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.716 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 17.637 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 16.821 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính - Công thương thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg, không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng, dầu hỏa, dầu diesel.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 800 đồng/lít, xăng RON 95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 8 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 44 đồng/lít, dầu mazut không chi Quỹ BOG.

Trong kỳ điều hành lần này, giá xăng dầu thành phẩm thế giới tăng từ 1-3%, nhưng dầu lại giảm từ 0,78-6,31%...

Cụ thể: 99,032 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 1,665 USD/thùng, tương đương tăng 1,71% so với kỳ trước); 102,497 USD/thùng xăng RON 95 (tăng 2,112 USD/thùng, tương đương tăng 2,10% so với kỳ trước); 94,458 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 0,743 USD/thùng, tương đương giảm 0,78% so với kỳ trước); 93,305 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,256 USD/thùng, tương đương giảm 1,33% so với kỳ trước); 465,717 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 31,380 USD/tấn, tương đương giảm 6,31% so với kỳ trước).

Nguồn: Baogiaothong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google