17/06/2021, 19:51 Thêm vào topic
feature-top

Học sinh và phụ huynh bấm vào các đường link dưới đây để xem cụ thể:

Đề Ngữ văn

Đáp án Ngữ văn

Đề thi Toán

Đáp án Toán

Đề thi Tiếng Anh

Đáp án Tiếng Anh

Đề thi Lịch sử

Đáp án Lịch sử

Đề thi Tiếng Đức

Đáp án Tiếng Đức

Đề thi Tiếng Hàn

Đáp án Tiếng Hàn

Đề thi Tiếng Pháp

Đáp án Tiếng Pháp

Đề thi Tiếng Nhật

Đáp án Tiếng Nhật

 

Nguồn: Baotintuc

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google