04/06/2021, 16:37 Thêm vào topic
feature-top

Các thí sinh nghe cán bộ coi thi phổ biến về các quy định của kỳ thi lớp 10 năm học 2020-2021.​​​​

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có giáo viên được điều động đi làm nhiệm coi thi phải tổ chức cho giáo viên học quy chế thi đầy đủ, nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ coi thi phải nắm chắc quy chế. Khi nhận nhiệm vụ tại các điểm thi, Sở yêu cầu trưởng các điểm thi phải tổ chức cho cán bộ coi thi học quy chế thi một lần nữa, tuyệt đối không giao nhiệm vụ cho những người không thuộc quy chế.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13-6. Toàn thành phố có 184 điểm thi, hơn 93.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Tại mỗi điểm thi, đội ngũ cán bộ coi thi được đổi chéo giữa các nhà trường, trong đó 50% cán bộ coi thi là giáo viên của các trường trung học cơ sở, số còn lại là giáo viên của các trường trung học phổ thông.

Nguồn: Hanoimoi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google