25/01/2023, 15:53 Thêm vào topic
feature-top

Bí thư Huyện ủy Hà Trung Trần Duy Bình kiểm tra tiến độ thi công công trình Trung tâm Văn hóa thể thao huyện. Ảnh: P.V

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, huyện Hà Trung đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với 27 chỉ tiêu chủ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra, đã có 26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 16,01%; tỷ lệ tăng thu ngân sách Nhà nước đạt 12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 3.021 tỷ đồng; thành lập mới được 59 doanh nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai đồng bộ, có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 8 thôn đạt NTM và 5 thôn NTM kiểu mẫu. Huyện có thêm 7 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng 3 - 4 sao. Nhiều mô hình sản xuất mới bước đầu có hiệu quả tốt, nhiều chương trình, dự án, quy hoạch lớn được triển khai xây dựng phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng đô thị hóa...

Những thành tích đạt được trong năm qua là tiền đề quan trọng để huyện Hà Trung đề ra mục tiêu phấn đấu năm 2023 và những năm tiếp theo. Xác định năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, Hà Trung phấn đấu tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt trên 16%; thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 8,9%; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,71%.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 13, 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kế hoạch hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM năm 2023; xây dựng 12 xã, thị trấn có mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển công nghiệp gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; nâng cao chất lượng “Gia đình văn hóa”, “Làng, thôn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh... phấn đấu năm 2023 Hà Trung đạt chuẩn huyện NTM và có thêm 2 xã: Hà Long, Hà Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại V.

Trần Duy BìnhTỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hà Trung

Nguồn: Baothanhhoa

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google