13/09/2022, 18:11 Thêm vào topic
feature-top

Ngày 13/9, UBND TP Hải Phòng ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc xử lý vi phạm hành chính và di dời các hộ nuôi ngao tự phát trên địa bàn các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng.

Trước đó, từ tháng 9/2021, UBND TP Hải Phòng có văn bản chỉ đạo UBND các huyện Kiến Thuỵ, Tiên Lãng thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và tiến hành di dời đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên diện tích hơn 6.000 ha mặt nước tại vùng biển hai huyện Kiến Thuỵ, Tiên Lãng để Hải Phòng thực hiện quy hoạch khai thác khoáng sản, cảng biển, vùng nuôi ngao giai đoạn 2022 – 2030.

Trong đó, UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao tự phát trên diện tích hơn 2.557 ha mặt nước, UBND huyện Tiên Lãng hoàn thành xử phạt vi phạm hành chính các hộ nuôi ngao tự phát trên diện tích 3.000 ha mặt nước, xong trước ngày 10/10/2021.

Tuy nhiên, theo xác định từ UBND TP Hải Phòng, đến nay, UBND các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng vẫn chưa hoàn thành việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao tự phát nêu trên.

Cũng tại Thông báo 522, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, UBND huyện Kiến Thụy phải hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hộ nuôi ngao tự phát xong trước ngày 20/9/2022; hoàn thành lập hồ sơ cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, báo cáo UBND TP Hải Phòng trước ngày 25/9/2022.

UBND huyện Tiên Lãng phải hoàn thành việc thiết lập hồ sơ vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 1/10/2022.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND huyện Kiến Thụy phải chuẩn bị đủ phao tiêu cắm xung quanh khu vực di dời các hộ nuôi ngao không phép, chuẩn bị lắp đặt nhà chòi bảo vệ gần khu vực di dời; thành lập các Tổ bảo vệ để chống tái lấn chiếm.

Nguồn: Baogiaothong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google