14/05/2022, 14:35 Thêm vào topic
feature-top
Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Sơn Dương trao hỗ trợ xây dựng nhà.

Số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ “Mái ấm công đoàn” của tỉnh. Cùng với sự giúp đỡ của anh em, dòng họ, ngôi nhà đang được xây dựng có diện tích trên 90m2, trị giá  hơn 300 triệu đồng. Thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà "Mái ấm công đoàn" đã giúp người lao động có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, qua đó khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống cho người lao động.

Nguồn: Baotuyenquang

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google