23/09/2022, 17:11 Thêm vào topic
feature-top

Sáng 23/9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thảo báo chí với chủ đề: Báo chí truyền thông với sự phát triển kinh tế biển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết này đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban tổ chức hội thảo báo chí tỉnh Khánh Hoà lần thứ IX. Ảnh CÔNG HOAN.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, nhà báo, nhà quản lý báo chí. Trong đó, hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ hơn một số nội dung chính như: Nêu những giải pháp hiệu quả phát triển bền vững kinh tế - xã hội (KT-XH) tỉnh Khánh Hoà theo tinh thần Nghị quyết số 09; đưa ra các giải pháp tích cực để triển khai hiệu quả mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh, nhất là về phát triển bền vững kinh tế biển phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ; nêu những quyết sách chiến lược lâu dài, bền vững và giải pháp phát triển KT-XH gắn với bảo vệ môi trường biển…

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà, phát biểu khai mạc hội thảo.

Ông Đoàn Minh Long - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà, cho biết: Hội thảo cũng nhằm thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương; quán triệt nhiệm vụ tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao ở tất cả các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Khánh Hòa trong bước phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc. Do đó, báo chí cần tuyên truyền những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết 09; những nội dung cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược, những điểm mới được thể hiện trong Nghị quyết 09.

CÔNG HOAN

Nguồn: Tienphong

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google