20/07/2021, 05:00 Thêm vào topic
feature-top

Sáng nay (20/7), tại Hà Nội, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

 

Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV sẽ trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm Chủ tịch Quốc hội, số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội) khóa XV và sẽ thông qua Nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tiếp đến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chủ tịch Quốc hội sau khi được bầu sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ. Ngay sau đó, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng ngày 21/7, Quốc hội tiến hành bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng liên quan đến bộ máy nhân sự, dự kiến, Quốc hội sẽ có các phiên họp riêng. Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng ngày 26/7, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ. Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng ngày, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và thực hiện nghi thức tuyên thệ.

 

Sau đó, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sang ngày 28/7, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Quốc hội xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV; nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, xem TẠI ĐÂY

Hương Quỳnh

Nguồn: Vietnamnet

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google