04/05/2021, 15:30 Thêm vào topic
feature-top

Kỹ sư Hồ Quang Cua 'cha đẻ' gạo ST25 (áo sọc trắng) vẫn còn cơ hội ngăn chặn các đối tượng chiếm đoạt thương hiệu ST25 ở Mỹ.

Thương vụ Việt Nam tại các nước đã lên tiếng phản đối, bảo vệ nhãn hiệu gạo ST25 bị các doanh nghiệp, cá nhân đăng ký trước ở nhiều thị trường.

Nguồn: Plo

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google