20/07/2021, 06:46 Thêm vào topic
feature-top

HÔM NAY, KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ NHẤT QUỐC HỘI KHÓA XV

Theo chương trình đã được thông qua chiều 19/7, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày, khai mạc vào ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 31/7. Như vậy, chương trình đã rút ngắn năm ngày so với dự kiến.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành ba ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự, đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Theo Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ kiện toàn 50 chức danh theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH); bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các ủy viên UBTVQH; bầu Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội cũng tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Quốc hội cũng sẽ quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (nếu có); phê chuẩn bổ nhiệm thẩm phán TAND Tối cao.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước sáu tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

(*) Theo: PL

Nguồn: Fbpg-vtcnow

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google