09/08/2022, 13:27 Thêm vào topic
feature-top

Tham dự tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên cả nước với hơn 130 nghìn đại biểu tham dự qua gần 11 nghìn điểm cầu.

Tham dự tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 06 thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng - Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, đã cơ bản hoàn thành, đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã mang lại nhiều tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31-7-2022, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã triển khai kết nối chính thức đối với một số Cơ sở dữ liệu của 11 bộ, ngành; 4 doanh nghiệp nhà nước và 14 địa phương. Bộ Công an đã công bố hệ thống Định danh và xác thực điện tử đi vào hoạt động chính thức, là một bước tiến mới, đưa Việt Nam chính thức là một trong những nước có định danh điện tử quốc gia (đến ngày 31-7-2022, hệ thống đã thu nhận hơn 6 triệu hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh). Công tác cấp căn cước công dân gắp chíp điện tử tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã cấp hơn 67 triệu thẻ cho công dân. Việc triển khai một số ứng dụng của thẻ căn cước gắn chíp điện tử đạt kết quả tích cực bước đầu như sử dụng thẻ căn cước tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm xã hội phục vụ người dân đi khám bệnh tại các cơ sở y tế (53,1% cơ sở y tế đã thực hiện); thí điểm xác thực danh tính qua thẻ căn cước công dân tại các quầy giao dịch của 5 ngân hàng; thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân thay thẻ ATM tại Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thời gian còn lại của năm 2022, Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện các văn bản pháp luật phục vụ triển khai đề án, trọng tâm là hoàn thiện trình Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử (hoàn thành trong tháng 8-2022); ban hành Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành (hoàn thành trong tháng 8-2022). Cùng với đó là tập trung hoàn thành việc thực hiện trên môi trường điện tử đối với 4/25 dịch vụ công còn lại. Đẩy mạnh các ứng dụng phục vụ phát triển công dân số, trọng tâm là trong quý III-2022 sẽ nghiên cứu, tích hợp chữ ký số thông qua thẻ căn cước công dân; hoàn thành phương án quản lý người nước ngoài trên ứng dụng VneID...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả trong thực hiện Đề án 06 trong 6 tháng qua. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cũng thẳng thắn chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ; những vấn đề còn có khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách và quá trình triển khai thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp trọng tâm thời gian tới cũng như các quan điểm mới trong triển khai Đề án 06.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tham luận.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, đến nay 100% UBND cấp huyện, cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo 06 và Tổ công tác 06 để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở. Thành phố đã hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu; đã tiếp nhận và giải quyết hơn 2,6 triệu hồ sơ đề nghị cấp mã định danh điện tử; đối với căn cước công dân gắn chíp đã thu nhận được hơn 6 triệu dữ liệu. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố đang triển khai thực hiện cao điểm 30 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn thành phố Hà Nội (từ ngày 25-7 đến 25-8-2022), bảo đảm toàn bộ công dân trên địa bàn thành phố đủ điều kiện phải được cấp căn cước công dân gắn chíp.

Thành phố hiện đã có 4,4 triệu người có thẻ bảo hiểm y tế được đồng bộ dữ liệu, 447 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã áp dụng sử dụng căn cước công dân tra cứu khám chữa bệnh; 26.210 lượt công dân sử dụng căn cước công dân để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Rà soát, làm sạch 3 cấp đối với gần 8 triệu thông tin công dân (đạt tỷ lệ 99,5%)...

Nêu một số khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng chủ yếu do hệ thống đường truyền thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu các ngành còn vướng mắc do kỹ thuật kết nối chưa đồng bộ dẫn tới việc không thể kết nối hoặc kết nối chưa thực sự thông suốt. Một số bộ, ngành có hệ thống dữ liệu, phần mềm đã xây dựng từ lâu theo quy chuẩn kết nối cũ nên chưa bảo đảm được yêu cầu về đồng bộ kết nối.

Ngoài ra, việc thực hiện thuê doanh nghiệp bưu chính công ích đảm nhận một số nội dung nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” chưa triển khai được do chưa có hướng dẫn về định mức, mức chi cho việc thực hiện nội dung này.

“Trên cơ sở đó, Hà Nội kiến nghị Chính phủ sớm có chỉ đạo rà soát để tạo điều kiện giải quyết hai khó khăn, vướng mắc trên”, đồng chí Trần Sỹ Thanh đề xuất.

Quang cảnh điểm cầu UBND thành phố Hà Nội.

Phát biểu kết luận hội nghị, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các cấp phải xác định quyết tâm chỉ đạo quyết liệt Đề án; đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

“Phải khắc phục tư tưởng cục bộ, cát cứ thông tin, “quyền anh, quyền tôi” dẫn đến lừng chừng trong tổ chức thực hiện. Tất cả phải hướng đến mục tiêu là lợi ích chung của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu từ nay đến hết năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Trong đó tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng; tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022, trong đó khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện; tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên. Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch qua tài khoản...

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, củng cố, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06. Khẩn trương kết nối các dữ liệu tổng hợp dân cư về Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phấn đấu đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ có khoảng 3-5 triệu người dân sử dụng ứng dụng VneID, với tốc độ tăng ít nhất 5% mỗi tháng; cung cấp 8-10 tiện ích nghiệp vụ ngành Công an như tố giác tội phạm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; khai báo tạm trú, tạm vắng…; cung cấp 8-10 tiện ích khác cho người dân…

“Phải tạo dựng, giữ vững niềm tin của người dân và doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong thực hiện Đề án này. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực, quyết tâm, triển khai có hiệu quả để người dân và doanh nghiệp thấy được tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả và bảo mật thông tin, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Nguồn: Hanoimoi

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google